Constel·lacions Familiars Grupals

Terapeuta: Susana Vicente Montalbán

Veurem per exemple, que de vegades, la mort prematura d’un membre de la família, així com l’exclusió, l’oblit o l’expulsió, ens pot portar en generacions posteriors i de una manera totalment inconscient, malalties, morts prematures, suïcidis, relacions conflictives, maltractaments,  abusos, avortaments…

MansAmb el treball amb Constel·lacions Familiars, el que fem és desplegar aquesta xarxa familiar i posar a la vista el procés que va originar el problema. El client, al poder veure aquest punt de partida, pot reconciliar-se amb el seu origen, restablir la sintonia i sentir una profunda calma en el seu interior. També, a poc a poc, anirà apreciant notables canvis en el seu procés vital, tant a nivell individual com familiar.

Actualment les Constel·lacions Familiars s’estan portant a terme a arreu del món, dins l’àmbit familiar, empresarial, educatiu i de salut, entre d’altres.

Dins del treball de Constel•lacions es poden treballar els Somnis, ja que formen part molt important de la nostra vida i ens poden donar molta informació sobre la nostra ombra, la qual quan la treballem i acceptem es converteix en el nostre potencial més intrínsec.

Tant en el treball de Constel•lacions Familiars com en el treball amb els Somnis, assistir com a representant d’un rol i/o d’observador/a resulta molt terapèutic ja que es van guarint parts del nostre Ésser en connectar a través de les emocions d’altres amb les pròpies.

Aquest treball es pot fer tant a nivell grupal com a individual.

“Entre tantes generacions nosaltres som tan sols una baula d’una cadena interminable,
una cadena que no només arriba molt enrere, infinitament enrere,
sinó que també s’estén cap a endavant, cap al futur”. (Bert Hellinger)

Les Constel.lacions Familiars tracten de reestructurar l’ordre en el Sistema Familiar, aquests ordres són els anomenats “Ordes de l’Amor”. Una vegada restaurats pot fluir l’Amor i aquest efecte es reprodueix en tot el sistema al que pertanyem, com si anés una ona expansiva. A la vida de vegades sentim que no aconseguim el que volem, o tenim una malaltia crònica que la vivim com una cárrega, o tendim a caure en la depressió o l’ansietat. Moltes vegades s’observa una dinámica inconscient darrere que té a veure amb els condicionaments sistémics. Les Constel.lacions Familiars ens donen una oportunitat per a adonar-nos del que está passant i poder canviar allò que ens impedeix tenir una vida feliç i harmònica.

Constel.lacions Familiars a l’àmbit de l’adolescència?

L’etapa de l’adolescència és experimentada en la majoria dels casos com un procés de crisi o canvi en el qual es replantegen valors i creences per a formar una identitat pròpia. Alguns adolescents poden arriba a experimentar aquest procès com una crisi veritablement traumàtica que pot durar fins a l’edat adulta, o fins i tot manifestar-se en aquesta.

En aquesta situació de recerca, les Constel.lacions Familiars ofereixen una profunda eina que pot dur a aclarir certs sentiments i situacions en la vida que, d’altra forma, impedirien l’avanç, evolutiu cap a un creixement personal saludable. És recomanable també que els familiars facin Constel.lacions per a entendre millor el procés dels seus fills o persones al càrrec i saber com actuar davant ells.

Les Constelacions Familiars en general, van dirigides a totes aquelles persones que creguin que estàn en conflicte amb la vida, amb la seva familia, amb el seu món laboral o que tenen una malaltia física o psìquica, o problemes de parella o pensen que hi ha algo que no els deixa caminar en el procés vital.

  • Demaneu cita o més informació a:
    Susana Vicente Montalbán: 657 020 397 – suspep@hotmail.com
    Associació Namasté: 93 436 56 71 (de 10 a 13 h.) – info@namaste.cat