JIN SHIN JYUTSU

Terapeuta: Sandra Lorés (Practicant de Jin Shin Jyutsu; Teràpia Cràneo – sacral i quiromassatgista).

Definir Jin Shin Jyutsu (J.S.J.) pot ser tan senzill com anomenar la seva força propulsora : Mary Ino Burmeister. Aquesta dona explica que la nostra energia revitalitzant, que flueix cap amunt per l, esquena i cap avall per la part frontal del cos, pot quedar-se bloquejada en 26 “tanques energètiques de seguretat” ubicades arreu del cos. Si hi ha bloquejos em aquestes “tanques”, el flux energètic s’interromp i apareixen símptomes físics i anímics.

La practica del J.S.J. consisteix en tocar al mateix temps dues tanques col·locant els dits a sobre el tems que sigui necessari; fins que el símptomes físics, emocionals o mentals s’alleugen.

La pressió lleugera dels dits penetra per la pell fins l’os. Si hi ha dolor es perquè hi ha un bloqueig, aquest dolor ve de la persona i no de la pressió. També es pot sentir una pulsació suau al llarg del camí energètic que s’estigui treballant.