Cos Conscient Moviment Creatiu

MOVIMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÉSSER NATURAL

Cos Conscient Moviment Creatiu és una proposta que parteix de lo corpo­ral . És des del contacte amb el cos on començarem el viatge. Un cop posem l’atenció al cos aquest actúa com una àncora que ens manté presents (aquí i ara) i ens permet ser conscients de tot allò que anem vivint. Anirem acompa­nyant tot el que anem sentint a través de l’expressió corporal fent ús de la pa­raula per a concretar i definir les vivèn­cies. Actualitzarem el sentir  entregant-nos al moviment constant i posant-nos en contacte amb el cos creatiu.

La proposta individual permet fer un procés de creixement personal i autoconeixement amb un acompa­nyament personalitzat adaptat a les necesitats, ritmes i peculiaritats de la persona.

També hi ha la proposta grupal, que permet transitar el propi viatge amb l’ajut i suport del grup. Sentir-nos part d’un col·lectiu sense perdre la individualitat tot prac­ticant la c oherència amb un m ateix mentre ens relacionem amb els demés. El grup permet compartir vivències. La música ens acompanyarà en aquest vi­atge. [+informació]

 logo-CCMC

Cos
La nostra primera casa, un espai per descansar, sentir la vida amb plenitud i reco­nèixer les potencialitats.

Conscient
La capacitat d’adonar-nos del present, del que ens passa i sentim aquí i ara.

Moviment
La realitat indefugible que tot està en moviment cons­tant i que podem confiar i deixar-nos portar pel propi moviment natural fluint i dansant amb la vida.

Creatiu
Qualitat inherent a la vida i a l’ésser humà. Sóm essers actius i creatius.


Contacte: Sandra Sales – 658 511 665, Associació Namasté – 93 436 56 71 – info@namaste.cat