Teràpia d’Integració Psico-Corporal

Terapeuta: Leonardo Raúl Moscoso (Terapeuta d’Integració Psico-Corporal)

A nivell personal la teràpia m’ajuda a resoldre qüestions que es repeteixen en la meva vida, entendre-les i saber d’on venen, prendre consciència de les dinàmiques relacionals negatives amb mi i amb l’entorn. Gràcies a això estic més present i li puc posar cara a les emocions, saber on i quan es van generar els conflictes, relacionar-me amb els altres des d’un lloc més present i sentir-me relaxat tan físicament com mentalment.

A nivell professional el meu treball es basa en una relació terapèutica humana i implicada. Acompanyo el pacient en el seu procés personal ajudant-lo a identificar i a desvestir el seu sistema defensiu que li serveix com a barrera per no sentir el que de veritat li està passant i el manté allunyat de si mateix i de l’entorn (en certa mesura de la realitat).

L’acompanyament es realitza de forma respectuosa i sense interpretació del material que presenta el pacient (els seus problemes, inquietuds, preocupacions…). Treballo a través de la connexió amb els episodis passats per procurar una reparació d’allò que li va danyar en el seu moment. A partir d’ aquesta reparació la persona pot apropar-se a adquirir major responsabilitat sobre els seus actes i a tenir més claredat respecte al veritable origen del seu malestar.

L’objectiu és arribar al nucli dels conflictes, poder resoldre’ls i sincronitzar tots els nivells que conformen la unitat de la persona: psíquic, corporal i emocional. La teràpia ajuda a poder recuperar el rastre perdut del que en el seu moment sentim i que vam prendre per decisió pròpia i per no sentir el dolor que ens causava aquest dany.

Per això, creem, construïm i fugim reforçant més i més els nostres mecanismes defensius que avui en la vida adulta ja no ens serveixen sinó més aviat ens produeixen més malestar, dolor i sofriment.

El procés psico-corporal ens ajudarà a desvetllar totes aquestes qüestions vinculades al nostre passat que no ens deixa viure la vida en el present.

  • Demaneu cita o més informació a:
    Leonardo Moscoso: +34 615 06 24 86
    Associació Namasté: 93 436 56 71 / 636 088 270 (de 10 a 13 h) – info@namaste.cat